Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012

Γιαννακάκη - ΔΗΜ.ΑΡ. : Δεν εφαρμόζονται ποινικές διατάξεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων δωροδοκίας


Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε η Μαρία Γιαννακάκη, βουλευτής Β’ Πειραιώς της ΔΗΜ.ΑΡ., με θέμα την εφαρμογή των προτάσεων της GRECO αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των ποινικών διατάξεων, για την αντιμετώπιση ζητημάτων δωροδοκίας και άσκησης επιρροής για επιδίωξη προσωπικών στόχων με αθέμιτα μέσα, στην Ελλάδα.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Στις 11 Ιουνίου του 2010, η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς, GRECO, συνέταξε Έκθεση, στα πλαίσια του Γ’ Γύρου Αξιολόγησης, αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των ποινικών διατάξεων, για την αντιμετώπιση ζητημάτων δωροδοκίας και άσκησης επιρροής για επιδίωξη προσωπικών στόχων με αθέμιτα μέσα, στην Ελλάδα. Η Έκθεση αναφέρεται στην αδυναμία του Ποινικού Κώδικα, να αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα ικανοποιητικά, ενώ καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις για την βελτίωσή του.

Στις 22 Ιουνίου του 2012, η ίδια Επιτροπή συντάσσει νέα Έκθεση, σχετικά με την εφαρμογή των προτάσεων της προηγούμενης, στην οποία αναφέρεται ότι από το σύνολο των προτάσεων έχει εφαρμοστεί μόνο μία. Οι υπόλοιπες είτε έχουν εφαρμοστεί μερικώς, είτε καθόλου. Συνέπεια της Εκθέσεως αυτής ήταν να μπει η χώρα μας σε καθεστώς επιτήρησης, έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Για ποιους λόγους δεν έχουν εφαρμοσθεί ακόμα οι συγκεκριμένες προτάσεις

2. Προτίθεται να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των προαναφερθέντων προτάσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...