Σάββατο 26 Ιουνίου 2010

Πράσινο φως στην παθητική ευθανασία

DoctorsImage via Wikipedia
ΣΕ ΜΙΑ ιστορική απόφαση, το Ανώτατο Δικαστήριο της Γερμανίας αποφάσισε ότι οι ασθενείς που ιατρικά δεν έχουν ελπίδες σωτηρίας, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να πεθάνουν αν το θέλουν.
Ετσι, ύστερα από χρόνια συζήτησης στη Γερμανία για το θέμα αυτό, το δικαστήριο άναψε τελικά το πράσινο φως στην ευθανασία, στην παθητική της όμως μορφή- δηλαδή με τη διακοπή της τεχνητής υποστήριξης- κι εφόσον ο ασθενής έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία του να μη διατηρηθεί στη ζωή με τεχνητά μέσα.
Η απόφαση του δικαστηρίου ελήφθη με αφορμή την υπόθεση γυναίκας, η οποία έπεσε σε κώμα, ύστερα από εγκεφαλική αιμορραγία, σε ηλικία 71 ετών το 2002. Το 2007, η κόρη της, κατόπιν παρότρυνσης του δικηγόρου της, απομάκρυνε τον σωλήνα σίτισης, με αποτέλεσμα η μητέρα της να πεθάνει. Η ασθενής είχε ήδη πει στην κόρη της ότι δεν θα ήθελε να διατηρηθεί στη ζωή με τεχνητά μέσα. Δικαστήριο καταδίκασε πέρυσι τον δικηγόρο σε 9 μήνες φυλάκιση με αναστολή για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αθώωσε όμως την κόρη της ασθενούς. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα στην έφεση που άσκησε ο δικηγόρος και τελικά τον απάλλαξε.
Η «ενεργητική» ευθανασίαμε χορήγηση κάποιας φαρμακευτικής ουσίας- εξαιρείται, όπως και στο παρελθόν, και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν ξεπερνά τα 5 χρόνια.
Enhanced by Zemanta

Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010

Προς νέα παραπομπή στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για τις προμήθειες των νοσοκομείων

Συμμόρφωση της Ελλάδας με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τις προμήθειες των νοσοκομείων ζητά εκ νέου η Κομισιόν, απειλώντας με νέα παραπομπή στο Δικαστήριο

Επιπλέον, η Κομισιόν παρέπεμψε την Ελλάδα στο Δικαστήριο, λόγω της απευθείας σύναψης σύμβασης παροχής δημοσίων υπηρεσιών για τη διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων στην Αττική χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού.

Αναλυτικά:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενήργησε με στόχο να εξασφαλίσει την τήρηση, από την Ελλάδα, των κοινών κανόνων περί δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή των κανόνων που αφορούν τη δαπάνη του δημόσιου χρήματος από τις δημόσιες αρχές.

Η Επιτροπή ζήτησε επίσημα από την Ελλάδα να συμμορφωθεί με την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ το 2009 (υπόθεση C-489/06).

Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των κοινών κανόνων της ΕΕ για την εναρμόνιση καθώς και δυνάμει των οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις, απορρίπτοντας προσφορές προμηθευτών ιατρικού εξοπλισμού που φέρουν τη σήμανση CE.

Κατόπιν τούτου, η Κομισιόν εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση προς την απόφαση του Δικαστηρίου καθώς πολλά ελληνικά δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν να απορρίπτουν προσφορές από τους προαναφερόμενους προμηθευτές και εφόσον δεν διαπιστώσει συμμόρφωση προς την εν λόγω απόφαση, μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση για δεύτερη φορά στο Δικαστήριο και να ζητήσει από αυτό να επιβάλει στις ελληνικές αρχές την πληρωμή κατ' αποκοπήν ποσού ή προστίμου.

Το ιστορικό της υπόθεσης:

Η Επιτροπή αναφέρει ότι το 2003 έγιναν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες πολλά δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα απορρίπτουν προσφορές από προμηθευτές ιατρικού εξοπλισμού που φέρουν τη σήμανση πιστοποίησης CE, όπως για ιατρικά γάντια και νήματα που χρησιμοποιούνται στις εγχειρήσεις.

Η σήμανση CE αποτελεί υποχρεωτικό σήμα συμμόρφωσης για πολλά προϊόντα τα οποία διατίθενται στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και πιστοποιεί ότι ένα προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία του καταναλωτή, ή τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Η σήμανση CE είναι ιδιαιτέρως σημαντική για τον ιατρικό εξοπλισμό, καθώς οι κοινές προδιαγραφές εγγυώνται την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των ασθενών και των χρηστών του ιατρικού εξοπλισμού καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία του σε όλη την ΕΕ.

Τα κράτη-μέλη μπορούν να εμποδίσουν τη χρησιμοποίηση ή τη διάθεση ιατρικού εξοπλισμού στην εσωτερική τους αγορά μόνον υπό αυστηρές προϋποθέσεις, όπως είναι η εικαζόμενη παραποίηση ή τυχόν αμφιβολίες όσον αφορά την ασφάλεια της δημόσιας υγείας.

Στην έρευνά της η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι τεχνικές προδιαγραφές στην προκήρυξη του διαγωνισμού ήταν μεροληπτικού χαρακτήρα και δημιουργούσαν διακρίσεις, αποκλείοντας, στην πράξη, οιονδήποτε προμηθευτή ιατρικού εξοπλισμού που φέρει τη σήμανση CE να συμμετέχει σε ανταγωνιστική διαδικασία προσφορών για την προμήθεια πολλών ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων.

Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία δεν έλαβαν, πιθανότατα, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με αποτέλεσμα τη σπατάλη χρημάτων των φορολογουμένων. Το ελληνικό ταμείο υγειονομικής ασφάλισης επιστρέφει τα έξοδα από την αγορά του ιατρικού εξοπλισμού. Εκπρόσωπος της Επιτροπής διευκρίνισε σήμερα ότι η έρευνα έγινε σε 17 νοσοκομεία και επεσήμανε ακόμη ότι κάθε μήνα η Ελλάδα δαπανά περίπου 60 εκατ. ευρώ σε ιατρικό εξοπλισμό.

Και μια ακόμα παραπομπή

Η Επιτροπή παρέπεμψε επίσης τις ελληνικές αρχές στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της απευθείας σύναψης σύμβασης παροχής δημοσίων υπηρεσιών για τη διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων στην Αττική χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις.
Enhanced by Zemanta

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010

Προσφυγή κατά του τρόπου επιλογής ηγεσίας στη Δικαιοσύνη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Σίλα Αλεξίου
ΑΝΑΤΡΟΠΗ στο νέο καθεστώς επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης επιχειρούν να φέρουν δύο σύμβουλοι του Συμβουλίου της Επικρατείας, με προσφυγή τους ενώπιον του ΣτΕ, λίγες ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και την πλήρωση των θέσεων που θα κενωθούν. Οι σύμβουλοι Επικρατείας Ν. Ρόζος και Χ. Ράμμος ζητούν με την προσφυγή τους να κριθεί αντισυνταγματική η νομοθετική ρύθμιση του υπουργού Δικαιοσύνης Χ. Καστανίδη, με την οποία καθιερώθηκε ο νέος τρόπος επιλογής των προέδρων και των αντιπροέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων, όπως και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του γενικού επιτρόπου των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Ο Ν. 3841/2010 ειδικότερα κινείται στο πλαίσιο του άρθρου 90 παρ. 5 του Συντάγματος, που ορίζει ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης τοποθετείται από το υπουργικό συμβούλιο έπειτα από εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης. Με τη διαφορά ότι με τον νέο νόμο καθιερώνεται η μεσολάβηση της Διάσκεψης των προέδρων της Βουλής, στην οποία ανατίθεται ένα σημαντικό έργο.
Μέσω της Βουλής
Οι προσφεύγοντες σύμβουλοι του ΣτΕ ωστόσο- όπως άλλωστε και η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας προ της ψήφισης του νόμου- εκτιμούν ότι ο νέος τρόπος επιλογής είναι αντίθετος προς τις συνταγματικές επιταγές. Ετσι, ζητούν την ακύρωση της επιλογής των οκτώ συναδέλφων τους - όπως έγινε από το υπουργικό συμβούλιο- από τους οποίους οι δύο θα τοποθετηθούν σε θέσεις αντιπροέδρου του ΣτΕ, καθώς μετά την ακρόαση από τη Διάσκεψη των προέδρων της Βουλής θα προταθούν οι τέσσερις και στη συνέχεια ο υπουργός Δικαιοσύνης θα υποδείξει τους δύο, οι οποίοι θα καταλάβουν τελικά τις θέσεις. Οι κ.κ. Ρόζος και Ράμμος υποστηρίζουν ότι ορισμένοι εκ των προεπιλεγέντων υποψηφίων είναι νεώτεροί τους, ενώ ένας εξ αυτών, ο Μιχ. Βηλαράς, δεν πληροί ούτε τα απαιτούμενα προσόντα ως προς την προϋπηρεσία.

Τρίτη 22 Ιουνίου 2010

Αποζημιώσεις έως 400.000 ευρώ επιδίκασε το ΕΔΑΔ σε Ελληνοκύπριους πρόσφυγες

Αποζημιώσεις σε εννέα Ελληνοκύπριους πρόσφυγες για απώλεια χρήσης της περιουσίας τους επιδίκασε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ).

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι πρέπει να δοθούν στους εννέα αποζημιώσεις για ηθική και υλική ζημιά, που κυμαίνονται από 10.000 έως και 400.000 ευρώ, ενώ με την ίδια απόφαση υποχρεώνεται η Τουρκία να καταβάλει και τα δικαστικά έξοδα.

Με την εν λόγω απόφαση του ΕΔΑΔ ανοίγει ο δρόμος για τη δικαίωση και άλλων Ελληνοκυπρίων προσφυγών , στους οποίους έχει απαγορευθεί η πρόσβαση στις περιουσίες τους στα κατεχόμενα κατά τη νομολογία που έχει διαμορφωθεί στο Δικαστήριο, ύστερα από την τελική του απόφαση για την υπόθεση Λοϊζίδου.

Διευκρινίζεται μάλιστα ότι η εν λόγω απόφαση του ΕΔΑΔ δεν αντιστρατεύεται πρόσφατη, σχετική απόφαση, με την οποία δεν είχε αναγνωρισθεί σε παιδιά Ελληνοκύπριων προσφύγων το κληρονομικό δικαίωμα απόκτησης της περιουσίας των γονιών τους.

Να οργανωθεί το πλαίσιο για διακρατικές υιοθεσίες ζητά ο Συνήγορος του Παιδιού

Να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό στην οργάνωση του θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση των διακρατικών υιοθεσιών, με τρόπο που να διασφαλίζει τα δικαιώματα των παιδιών, καλεί το ελληνικό κράτος ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνηγόρου του Παιδιού.

Η ανεξάρτητη αρχή έχει εκφράσει τόσο δημόσια όσο και προς τη Βουλή τη θέση ότι η Ελλάδα καθυστέρησε πολύ να επικυρώσει και να εφαρμόσει τη σχετική Διεθνή Σύμβαση της Χάγης του 1993. Στόχος των αναγκαίων ρυθμίσεων είναι η έγκυρη αξιολόγηση και η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων θετών γονέων, η προστασία των δικαιωμάτων των υιοθετούμενων παιδιών και η καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας βρεφών, που ευνοείται από την ανεξέλεγκτη εφαρμογή της ιδιωτικής υιοθεσίας στη χώρα μας.

Ο Συνήγορος του Παιδιού, ζήτησε έγγραφη ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την εφαρμογή της «Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία», η οποία υπογράφηκε στη Χάγη το 1993 και κυρώθηκε από την ελληνική βουλή με το νόμο 3765/2009, με ημερομηνία έναρξής της την 1/1/2010.

Το υπουργείο Υγείας απαντώντας ενημέρωσε τον Συνήγορο ότι προωθείται νομοθετική ρύθμιση για τη σύσταση αυτοτελούς τμήματος με τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στις διατάξεις του ν.3765/09. Μέχρι τη σύσταση του παραπάνω τμήματος το έργο θα υποστηρίζεται από τη διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας του υπουργείου, ενώ συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της κεντρικής αρχής. Επιπλέον, δόθηκαν διευκρινίσεις και οδηγίες σε όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010

Υπόθεση Ζαχόπουλου: Σε δίκη τέσσερα άτομα

Την παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων από τους έξι κατηγορούμενους στην υπόθεση Ζαχόπουλου, αποφάσισε με βούλευμα του το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών.

Ειδικότερα, οι δικαστές παραπέμπουν σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων με κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος τη βασική κατηγορούμενη Εύη Τσέκου, τον εργατολόγο Χρήστο Νικολιτσόπουλο, τον εκδότη Θέμο Αναστασιάδη και τον δημοσιογράφο Γιάννη Μακρυγιάννη, ενώ απαλλάσσουν των κατηγοριών τους δικηγόρους Δημήτρη Μπαλέρμπα και Ηρακλή Κουτελίδα.

Σύμφωνα με το βούλευμα, η κ. Τσέκου πρέπει να δικαστεί για τις κατηγορίες της εκβίασης και της παραβίασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, ο κ. Αναστασιάδης για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, ενώ ο εργατολόγος και ο δημοσιογράφος για συνέργεια στην παραβίαση.

Και οι τέσσερις απαλλάσσονται από την κατηγορία της συμμετοχής σε απόπειρα αυτοκτονίας.

Στο σκεπτικό τους οι δικαστές δέχονται ότι η Τσέκου είχε σκοπό να εκβιάσει το Ζαχόπουλο, γνωστοποιώντας του την ύπαρξη οπτικοακουστικού υλικού με ερωτικές στιγμές και συζητήσεις τους που είχε συλλέξει κρυφά, ώστε να τον πιέσει να την μονιμοποιήσει στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Όπως τονίζεται στο βούλευμα, η κατηγορουμένη δεν πέτυχε τον στόχο της όχι από δική της βούληση, αλλά διότι ο κ. Ζαχόπουλος δεν ενέδωσε και προτίμησε να αυτοκτονήσει, πέφτοντας από τον τέταρτο όροφο τον Δεκέμβριο του 2007.

Ο εργατολόγος, όπως αναφέρεται στο βούλευμα, παρέσχε συνδρομή στην κ. Τσέκου όταν αυτή παρέδωσε το παράνομο υλικό στο "ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ", ενώ ο κ. Αναστασιάδης υπέκλεψε το εν λόγω υλικό από την 37χρονη.

Οι δικαστές αναφέρουν πως ο εκδότης παρέδωσε στις 14/12/2007 στον κ. Γιάννη Ανδριανό, εκπρόσωπο Τύπου του τότε πρωθυπουργικού γραφείου, CD με επεξεργασμένο τμήμα του όλου υλικού που υπέκλεψε από την κα Τσέκου.

Το βούλευμα διατάσσει την επιστροφή των χρηματικών εγγυήσεων που επιβλήθηκαν σε κατηγορούμενους, μεταξύ αυτών στον κ. Αναστασιάδη 300 χιλιάδες ευρώ και στον κ. Νικολιτσόπουλο 50 χιλιάδες ευρώ. 

Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010

Οι ανήλικοι θα δικάζονται με κανονική δικάσιμο

Σκοπός είναι ο σωφρονισμός και όχι η τιμωρία σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Οι ανήλικοι πλέον θα δικάζονται με κανονική δικάσιμο, υποχρεωτική ακρόαση και υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου.

Το σχέδιο νόμου που συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη (15/6) προβλέπει φυλάκιση για τους άνω των 15 ετών δράστες και όχι από 13 ετών που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η προσωρινή κράτηση μεταβάλλεται από 18 μήνες σε έξι, η ποινή κάθειρξης  πέφτει από τα  είκοσι χρόνια στα δέκα  και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις θα αγγίζει τα 15έτη. Τέλος δημιουργείται κεντρικό συμβούλιο ενάντια στη θυματοποίηση των ανηλίκων.

Η πρότασή έγινε αποδεκτή τόσο από τον πρωθυπουργό όσο και από τα μέλη της κυβέρνησης.

Άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος της υπαίθριας διαφήμισης ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη


Την ενεργοποίηση της Πολιτείας για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος της υπαίθριας διαφήμισης ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη, εκφράζοντας, παράλληλα, την ικανοποίησή του για την αποξήλωση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων σε βασικές οδούς του κέντρου της Αθήνας και στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Η ανεξάρτητη αρχή έχει εξετάσει αναφορές πολιτών για παράνομες διαφημιστικές πινακίδες και έχει θέσει υπόψη των αρμόδιων Υπουργείων συμπεράσματα, ενώ με προτάσεις του συμμετέχει στη διαδικασία κωδικοποίησης και αναθεώρησης της σχετικής νομοθεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα, ο έχει καταλήξει στα εξής συμπεράσματα:

α) Παραβιάζεται συστηματικά η νομοθεσία σχετικά με τη χωροθέτηση και τις άδειες τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων και προβολής υπαίθριας διαφήμισης και δεν τηρούνται οι κανόνες για τις αποστάσεις που πρέπει να έχουν οι πινακίδες από το οδικό δίκτυο.
(β) Εντοπίζονται σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την επιβολή προστίμων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) σε βάρος των υπευθύνων.
(γ) Απαιτείται η κωδικοποίηση, αποσαφήνιση και απλοποίηση της νομοθεσίας για την υπαίθρια διαφήμιση.

Τρίτη 15 Ιουνίου 2010

Η «συγγνώμη» της Ματωμένης Κυριακής άργησε 38 χρόνια

Στη Βόρεια Ιρλανδία, στην πλατεία Guilthall του Λόντοντερι, μεταξύ των εκατοντάδων πολιτών, ξεχώριζαν τα πρόσωπα εκείνων που θρηνούν και θυμούνται ακόμη, σήμερα, τα θύματα της Ματωμένης Κυριακής. Κρατούσαν φωτογραφίες τους και ήταν εκείνοι που παρακολουθούσαν στη γιγαντοοθόνη με μεγάλη προσήλωση την ομιλία του βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον στη Βουλή, καθώς παρουσίαζε την έκθεση Σάβιλ -από το όνομα του προέδρου της αρμόδιας επιτροπής, Μάρκ Σάβιλ-για τα γεγονότα της 30ής Ιανουαρίου του 1972. Σε αυτήν την πλατεία θα κατέληγαν και οι διαδηλωτές εκείνης της μέρας.

«Αυτό που έγινε δεν θα έπρεπε ποτέ μα ποτέ να έχει συμβεί. Κάποια μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας, ενήργησαν λανθασμένα. Γι'αυτό, εκ μέρους της κυβέρνησης, εκ μέρους της χώρας μας, λυπάμαι βαθύτατα». Αμέσως μετά τη δήλωση αυτή του Κάμερον, οι συγγενείς και φίλοι των θυμάτων ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. 

Κανείς από αυτούς που σκοτώθηκαν τότε δεν ήταν «απειλή», όλοι ήταν άοπλοι και όλοι ήταν αθώοι είπε ο Κάμερον και συνέχισε :«Αυτό που έγινε τότε ήταν αδικαιολόγητο». 

Οι ευθύνες των βρετανών στρατιωτών 

Την ευθύνη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 12ετούς έρευνας, φέρουν αποκλειστικά οι βρετανοί στρατιώτες που άνοιξαν πυρ κατά των διαδηλωτών, οι οποίοι πραγματοποιούσαν πορεία υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας που «καίνε» τον βρετανικό στρατό : δεν είχε δοθεί προειδοποίηση στους πολίτες πριν ανοίξουν πυρ οι στρατιώτες, κανείς από τους στρατιώτες δεν είχε απαντήσει σε επίθεση με αυτοσχέδιες βόμβες ή πέτρες, κάποιοι από αυτούς που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν προσπαθούσαν να φύγουν ή να βοηθήσουν εκείνους που είχαν τραυματιστεί ή πέθαιναν, πολλοί από τους στρατιώτες είπαν ψέματα για τις πράξεις τους, κάποιοι είχαν χάσει τον αυτοέλεγχό τους...

Δεκατρείς διαδηλωτές έπεσαν νεκροί και 14 τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων πέθανε αργότερα. Η μέρα εκείνη, Κυριακή, έμεινε στη συλλογική μνήμη ως η «Ματωμένη Κυριακή» του 1972.  


Αυτό που έγινε τότε, συνέβαλε καθοριστικά στις εξελίξεις της εποχής, που έφεραν εθνικιστές (κυρίως Καθολικούς), οι οποίοι ήθελαν να αποσχιστεί η Βόρεια Ιρλανδία και να ενωθεί με την Ιρλανδία κατά των Ενωτικών (κυρίως Προτεσταντών), στόχος των οποίων ήταν η διατήρηση της χώρας τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ματωμένη Κυριακή οδήγησε εκατοντάδες νέους εθελοντές στους κόλπους του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού(IRA). Μόνο το 1972 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν και η χρονιά εκείνη έμεινε ως η πλέον αιματηρή του Βορειοιρλανδικού μετώπου, με τον IRA να στρέφεται κατά των βρετανικών αρχών και κατά των ένοπλων δυνάμεων των Ενωτικών. 

Για την έρευνα είχε δεσμευτεί ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, όταν προσπαθούσε να διασφαλίσει τη συναίνεση των Ενωτικών στην ειρηνευτική συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής (1998) που ακολούθησε. Ήταν πάντως η πλέον δαπανηρή δημόσια έρευνα για τις βρετανικές αρχές και κόστισε 200 εκατομμύρια στερλίνες. 

Σήμερα, κάποιοι φοβούνται ότι ίσως η έρευνα αυτή να ανοίξει παλιές πληγές. Να στραφούν δηλαδή οικογένειες θυμάτων κατά των στρατιωτών, κλονίζοντας τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή. Για άλλους, όμως, ήταν απαραίτητη για λόγους κυρίως ηθικούς. Κάτι σαν απονομή δικαιοσύνης, που ήρθε έστω και αργά. 

Αποζημίωση σε γονείς θύματος αυτοκινητιστικού δυστυχήματος επιδίκασε ο Άρειος Πάγος

Ο Άρειος Πάγος με την υπ' αριθμ. 500/2010 απόφασή του επιδίκασε ως αποζημίωση για ψυχική οδύνη το ποσό των 200.000 ευρώ στους γονείς και 80.000 ευρώ στην αδελφή 22χρόνου, ο οποίος σκοτώθηκε τον Φεβρουάριο του 2000, επειδή δεν άνοιξε ο αερόσακος του αυτοκίνητου κατά την πρόσκρουσή του σε δένδρο.

Ειδικότερα, στις 5 Φεβρουαρίου του 2000, 22χρόνος οδηγούσε το σχεδόν καινούργιο αυτοκίνητό του -με το οποίο είχε διανύσει μόνο 21.762 χλμ.- επί της εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς την Θεσσαλονίκη. Έξω από την Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στον οδικό άξονα μεταξύ Σίνδου και Χαλάστρας, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, μπήκε σε χωράφι, προσέκρουσε με την αριστερή πλευρά σε δέντρο και στη συνέχεια ανατράπηκε. 

Ο άτυχος νέος διακομίστηκε στα εξωτερικά ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου «Παναγία» της Θεσσαλονίκης με πολλαπλά συντριπτικά κατάγματα και κακώσεις στο θώρακα και τους πνεύμονες. Εν συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, στο οποίο διαγνώστηκε εσωτερική αιμορραγία και εισήλθε στο χειρουργείο, αλλά εξέπνευσε πριν καν να εγχειριστεί. 

Όπως αναφέρεται στην δικαστική απόφαση, κατά την πορεία του αυτοκινήτου μέσα στα χωράφια και την σφοδρή πρόσκρουσή του στο δένδρο δεν ενεργοποιήθηκε το σύστημα του αριστερού πλευρικού αερόσακου, ο οποίος ήταν ελαττωματικός. Επίσης, δεν ενεργοποιήθηκε ο προεντατήρας της ζώνης ασφαλείας, ο οποίος αποτελεί αλληλοσυμπληρούμενο με τους αερόσακους σύστημα ασφαλείας.

Σύμφωνα με την απόφαση του Αρείου Πάγου, το ελάττωμα με τους αερόσακους ήταν εργοστασιακό, ενώ το σύστημα των αερόσακων είχε παρουσιάσει πρόβλημα και πριν από το ατύχημα. Οι τεχνικοί του συνεργείου της εταιρείας που πώλησε το αυτοκίνητο, επιδιόρθωσαν την βλάβη, ωστόσο δεν έκαναν ευρύτερο έλεγχο σε όλο το σύστημα ασφαλείας αερόσακων.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...