Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2010

Ελεύθερα θα στέλνουν SMS οι πολιτικοί

SMS message received on a Motorola RAZR wirele...Image via WikipediaΕΛΕΥΘΕΡΑ µπορούν να στέλνουν οι πολιτικοί γραπτά µηνύµατα και εικονοµηνύµατα στα κινητά των ψηφοφόρων. Με Οδηγία που εξέδωσε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων διευκρινίζει ότι «κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σύντοµων γραπτών µηνυµάτων (SMS) και µηνυµάτων πολυµέσων (MMS), χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειµένου».

Και σε αυτή την εξαιρετική περίπτωση όµως η Αρχή θέτει ως βασική προϋπόθεση «τα στοιχεία επικοινωνίας να έχουν αποκτηθεί νοµίµως στο πλαίσιο προηγούµενης παρόµοιας επαφής», η οποία δεν είναι απαραίτητο να έχει αµιγώς πολιτικό χαρακτήρα.

Σε κάθε άλλη µορφή πολιτικής επικοινωνίας η Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων βάζει… φραγή στον βοµβαρδισµό µηνυµάτων που µαζικά στέλνουν οι πολιτικοί, ιδιαίτερα σε προεκλογικές περιόδους. Οι κοινοτικές διατάξεις
Επικαλούµενη µάλιστα κοινοτικές διατάξεις αναφέρει ότι: «Ο ενωσιακός νοµοθέτης κατά τη στάθµιση της ελεύθερης δράσης των κοµµάτων, επιµέρους πτυχή της οποίας αποτελεί η πολιτική επικοινωνία αφενός και της προστασίας των πολιτικών δεδοµένων αφετέρου, επιφύλαξε κατ’ αρχήν την ίδια νοµική µεταχείριση στην πολιτική επικοινωνία και τη διαφηµιστική δραστηριότητα, κρίνοντας ότι διαφήµιση πραγµατοποιούν όχι µόνον οι εµπορικές επιχειρήσεις, αλλά και ενώσεις πολιτικού χαρακτήρα».

Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο σκεπτικό της Οδηγίας, οποιαδήποτε άλλη µορφή επικοινωνίας των πολιτικών µε τους ψηφοφόρους προϋποθέτει την προηγούµενη συγκατάθεσή τους, η οποία θεωρείται αναγκαία ακόµα «και όταν ο υπεύθυνος επεξεργασί ας έχει στη διάθεσή του τα ηλεκτρονικά στοιχεία επικοινωνίας από νόµιµες πηγές, όπως για παράδειγµα τους αριθµούς των πολιτών από τον τηλεφωνικό κατάλογο».

Ως τέτοιες µορφές επικοινωνίας προσδιορίζονται από την Αρχή µε βάση τον νόµο: οι τηλεφωνικές κλήσεις (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας,), οι αυτόµατες τηλεφωνικές κλήσεις κατά τις οποίες µε την αποδοχή τους ακούγεται µαγνητοφωνηµένο µήνυµα, η επικοινωνία µέσω φαξ και τα φωνητικά µηνύµατα που αποθηκεύονται µέσω υπηρεσίας αυτόµατου τηλεφωνητή.

Παράπονα από παραλήπτες
Αξίζει να σηµειωθεί ότι πολλές φορές στο παρελθόν, όπως ρητά καταγράφεται στη συγκεκριµένη Οδηγία, η Αρχή έχει δεχθεί παράπονα από παραλήπτες µηνυµάτων από πολιτικούς, τα οποία στέλνονται κυρίως µε e-mail ή SMS στους ψηφοφόρους .

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι «τα πολιτικά κόµµατα συνιστούν φορείς διαµόρφωσης της πολιτικής βούλησης και προς τούτο είναι αναγκαία και συνταγµατικώς κατοχυρωµένη η ελεύθερη επικοινωνία τους µε τους πολίτες και η προβολή των ιδεών τους µέσω προγραµµάτων δράσεως και επιµέρους δραστηριοτήτων τους». Το ίδιο ισχύει, κατ’ επέκταση, για τους βουλευτές, τους ευρωβουλευτές, τις παρατάξεις και τους κατόχους αιρετών θέσεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και γιαόλους τους υποψηφίους στιςβουλευτικές εκλογές, τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις εκλογές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...