Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Όχι του ΣτΕ στην αναστολή της επίταξης των ιδιοκτητών φορτηγών και βυτιοφόρων

Απέρριψε η Ολομέλεια της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας τις αιτήσεις Συνδικάτων και Σωματείων ιδιοκτητών βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων που ζητούσαν να ανασταλούν οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού και του υπουργού Μεταφορών του περασμένου Ιουλίου με τις οποίες έγινε η επίταξη των βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων Δημοσίας Χρήσης.

Η απόρριψη έγινε για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος οι οποίοι ανάγονται στην προστασία της δημόσιας υγείας. Στη δικαστική απόφαση επισημαίνεται ότι «ανεξάρτητα από το κατά πόσον οι αιτούντες υφίστανται ή όχι από την εκτέλεση των επίμαχων αποφάσεων τη βλάβη που ισχυρίζονται, πάντως επιτακτικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος συναπτόμενοι με την προστασία της δημόσιας υγείας, κωλύουν την αναστολή εκτελέσεως των προσβαλλόμενων πράξεων».

Οι ιδιοκτήτες βυτιοφόρων υποστηρίζουν ότι από την επίταξη των φορτηγών αυτοκινήτων και επιστράτευσή τους θα υποστούν ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη, η οποία συνίσταται στο σοβαρότατο οικονομικό κλονισμό των μεταφορικών επιχειρήσεών τους. Τονίζουν δε, ότι λόγο της δέσμευσης των αυτοκινήτων δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις ανειλημμένες συμβατικές υποχρεώσεις προς τους εντολείς, ούτε να συνάψουν νέες συμβάσεις μεταφοράς, με συνέπειες την απώλεια εσόδων και την κατάπτωση σε βάρος των ποινικών ρητρών.

Από την πλευρά του το υπουργείο Μεταφορών υποστηρίζει ότι καμία μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των αυτοκινήτων επέρχεται, ούτε περιορίζεται η ελεύθερη χρήση ή μεταβίβαση τους, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών επισημαίνει ότι η επίταξη και η επιστράτευση υπαγορεύθηκε από σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος και κυρίως την προστασία της δημόσιας υγείας. TVXS.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...