Πέμπτη 8 Μαρτίου 2012

Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης για την αύξηση στα Μεγαρόσημα

Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, διαμαρτύρεται έντονα προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, για την εξωπραγματική για τα οικονομικά δεδομένα του σημερινού πολίτη αύξηση του κόστους των ΜΕΓΑΡΟΣΗΜΩΝ, η οποία αυξήθηκε άκαιρα και αψυχολόγητα σύμφωνα με το άρθρο 6Α του ν. 4043/13-2-2012 , κίνηση από μεριάς πολιτείας που κρίνεται όχι ότι την βοηθά για την οικονομική της ανάκαμψη, αλλά , καθιστά πλέον δυσχερή έως αδύνατη την προσφυγή του πολίτη στη Δικαιοσύνη.

Οι αυξήσεις των μεγαροσήμων όπως αυτές παρατίθενται είναι:
Κατά 500 % αύξηση ,(από 1 σε 5 Ευρώ) για την υποβολή αίτησης και λήψη πιστοποιητικού ,πιστοποιητικό που εκδίδεται από οποιαδήποτε δικαστική Αρχή και ΝΠΔΔ αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, πλην των πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου. Κατά 400% αύξηση, (από 0,5 σε 2 Ευρώ) κάθε αντίγραφο που εκδίδεται από τις παραπάνω Αρχές και Υπηρεσίες..
Κατά 600 % αύξηση, μεσοσταθμικά για τις παραστάσεις των δικηγόρων στις διάφορες βαθμίδες των δικαστηρίων.

Η ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, στην δημόσια διαμαρτυρία της απευθυνόμενη στους Υπουργούς μεταξύ των άλλων αναφέρει:
"Αξιότιμοι κύριοι,
Η μόνη ελπίδα που μπορούμε να πούμε που έμεινε πλέον στον στον πολίτη, στον αδύναμο πολίτη, στον πολίτη που τον πνίγει "η αδικία" καθώς ποικιλοτρόπως βλέπει να παραβιάζονται τα δικαιώματα του, είναι η πρόσβασή του στην Δικαιοσύνη, αλλά η υπέρμετρη αυτή αύξηση της αξίας του μεγαρόσημου, καθώς και οι αυξήσεις που επήλθαν στα παράβολα και στα δικαστικά έξοδα, ι καθιστούν πλέον δυσχερή έως αδύνατη την προσφυγή του στη δικαιοσύνη,αυξάνει ακόμη περισσότερο το ύψος των εξόδων και της δαπάνης που θα πρέπει να καταβάλει ο απλός πολίτης, λαμβάνοντας υπόψη και τις αυξήσεις που κατά παράβαση των διατάξεων και του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις οποίες καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και το δικαίωμα όπως υπόθεσή του δικαστεί δικαίως. Η αδυναμία δε προσφυγής του πολίτη στη δικαιοσύνη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του για την προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων του, ένεκα του υψηλού κόστους των δικαστικών εξόδων, δεν συμβάλλει με κανένα τρόπο στην αύξηση των εσόδων που επιδιώκει η πολιτεία με τα νομοθετικά μέτρα που θέσπισε και ετοιμάζεται να θεσπίσειΤέλος επειδή ο οικονομικός ανήφορος για τον ΄Ελληνα καταναλωτή είναι δισανάλογος, με τις αντοχές του ιιδιαίτερα σήμερα, και οι αναπάντεχες και ανεξέλεκτες οικονομικές βολές των πλήττοθν καθημερινά, παρακαλούμε κατανοήσετε το και αποσσίρρετε τις διατάξεις του Νόμου με τις προσαυξήσεις στα προηγούμενα βατά επίπεδα.-"

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης


Ιωάννα Μελάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...