Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

Άνοιξε ο δρόμος για την παροχή άδειας ανατροφής τέκνου σε εργαζόμενους, συζύγους αυτοαπασχολούμενων

Το δρόμο για τη χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνου σε εργαζόμενους, των οποίων οι σύζυγοι είναι αυτοαπασχολούμενοι, άνοιξε ο Συνήγορος του Πολίτη, καθώς με παρέμβασή του δικαιώθηκε ένας νοσηλευτής σε ιδιωτικό νοσοκομείο.

Ειδικότερα, ο νοσηλευτής προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη επειδή ο εργοδότης του αρνήθηκε να του χορηγήσει, αντί του μειωμένου ωραρίου, συνεχόμενη ισόχρονη άδεια διάρκειας 3,5 μηνών με πλήρεις αποδοχές.

Ο εργοδότης, σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή, επικαλέστηκε ότι ο εργαζόμενος δεν έχει αυτό το δικαίωμα, εφόσον η σύζυγός του δεν μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση εργοδότη ότι δεν κάνει αυτή χρήση της άδειας, επειδή είναι αυτοαπασχολούμενη (οδοντίατρος).

Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε εγγράφως στη διοίκηση του νοσοκομείου, διατυπώνοντας τη θέση ότι θα έπρεπε να αναγνωριστεί αυτοτελές δικαίωμα μειωμένου ωραρίου και αντίστοιχα εναλλακτικής ισόχρονης άδειας στον συγκεκριμένο εργαζόμενο, ανεξάρτητα από το αν η σύζυγός του ασκεί ελεύθερο επάγγελμα.

Επιπλέον, η Αρχή, υποστήριξε ότι η απαίτηση της ΕΓΣΣΕ να προσκομίζει ο πατέρας βεβαίωση εργοδότη της μητέρας για μη χρήση του μειωμένου ωραρίου απ' αυτήν, προκειμένου να μπορεί να κάνει ο ίδιος χρήση της άδειας, περιορίζει το δικαίωμα αυτό μόνο σε όσους πατέρες έχουν σύζυγο που απασχολείται ως μισθωτή (με σχέση εξαρτημένης εργασίας). Όμως, ο περιορισμός αυτός συνιστά διάκριση λόγω φύλου σε βάρος των ανδρών εργαζομένων.

Στη συνέχεια, η Διεύθυνση προσωπικού του νοσοκομείου ζήτησε γνωμοδότηση για το θέμα από τη Νομική υπηρεσία. Ο Συνήγορος συνεργάστηκε με τη Νομική υπηρεσία του νοσοκομείου για την έκδοση της γνωμοδότησης, η οποία υπήρξε θετική για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο. Ωστόσο, η Νοσηλευτική Υπηρεσία του νοσοκομείου αρνήθηκε και πάλι τη χορήγηση της συνεχόμενης ισόχρονης άδειας ανατροφής παιδιού στο νοσηλευτή, επικαλούμενη γενικώς υπηρεσιακές ανάγκες.

Η ανεξάρτητη αρχή απέστειλε νέο έγγραφο στη διοίκηση του νοσοκομείου, στο οποίο υποστήριξε ότι η παροχή ή μη της συναίνεσης του εργοδότη για τη χορήγηση της ισόχρονης άδειας εξαρτάται μεν από την εκ μέρους του στάθμιση των λειτουργικών αναγκών και της αποδοτικότητας της επιχείρησης, ελέγχεται όμως για καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Επίσης, επικαλέστηκε την εισήγηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε συναφή υπόθεση, με την οποία συντάχθηκε πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Τελικώς, η Διεύθυνση Προσωπικού του νοσοκομείου ανταποκρίθηκε θετικά στο νέο έγγραφο της ανεξάρτητης αρχής και χορήγησε εν τέλει στο νοσηλευτή σύζυγο αυτοαπασχολούμενης άδεια ανατροφής τέκνου 3,5 μηνών με πλήρεις αποδοχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...