Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010

Μέτρα για επιτάχυνση της ΔικαιοσύνηςΤην πρώτη δέσμη μέτρων για την επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης και της επίλυσης των διαφορών, τα οποία περιλαμβάνονται σε δύο νομοσχέδια, παρουσίασε στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή, στο πλαίσιο της διαβούλευσης, ο υπουργός Δικαιοσύνης Χάρης Καστανίδης.Το πρώτο βήμα για την αποσυμφόρηση της Δικαιοσύνης γίνεται με το νομοθέτημα το οποίο εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον θεσμό της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Η εφαρμογή του θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του φόρτου εργασίας των δικαστηρίων και στην ταχύτερη, οικονομικότερη και επωφελέστερη επίλυση των διαφορών.Πρόκειται για εναλλακτικό τρόπο επίλυσης της διαφοράς (δεν είναι Δικαστήριο, ούτε Διαιτησία) κατά τον οποίο τα μέρη αναζητούν συμβιβαστική λύση, σε ουδέτερο τόπο, και με τη βοήθεια τρίτου προσώπου, του Διαμεσολαβητή.Στο νομοσχέδιο καθορίζονται ο ρόλος του Διαμεσολαβητή (μπορεί να γίνει δικηγόρος με ειδική εκπαίδευση και εμπειρία), οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη διαδικασία πιστοποίησης του Διαμεσολαβητή, καθώς και οι διαδικασίες εκπαίδευσής του.Ως πλεονεκτήματα της εισαγωγής της Διαμεσολάβησης, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, αλλά και την ταχύτερη και οικονομικότερη επίλυση των διαφορών.Ο κ. Καστανίδης παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη Διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τα οποία, πρόκειται για διαδικασία:
- Ευέλικτη και γρήγορη, αφού δεν υπάρχουν «κανόνες», καθορίζεται από τον Διαμεσολαβητή σε συνεργασία με τα μέρη
- Εμπιστευτική (τυχόν εμπιστευτικές πληροφορίες που εκμυστηρεύεται ένα μέρος στον Διαμεσολαβητή δεν κοινοποιούνται στο άλλο μέρος, εκτός αν ο Διαμεσολαβητής ζητήσει την «άδεια» του κάθε μέρους, ενώ ό,τι λέγεται στη Διαμεσολάβηση, δεν χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό στοιχείο στο Δικαστήριο)
- Μη δεσμευτική, καθώς τα μέρη συμμετέχουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι ελεύθερα να αποχωρήσουν όποτε το επιθυμούν. Εντούτοις, είναι προς το συμφέρον τους να προσεγγίσουν τη Διαμεσολάβηση με διάθεση να θέσουν τέρμα στη μεταξύ τους διαφορά.
Τέλος, σημαντικά αναδεικνύονται τα στοιχεία ότι:
- Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι - κερδίζουν και τα δύο μέρη.
- Η λύση διαμορφώνεται «στα μέτρα των μερών», δηλαδή τα μέρη επιλέγουν τη λύση που ικανοποιεί τα αληθινά συμφέροντα τους, χωρίς να δεσμεύονται από νομικά επιχειρήματα-βάσεις.
- Αποφεύγεται η αντιδικία και διαφυλάσσονται οι επιχειρηματικές ή φιλικές σχέσεις των μερών.
- Αν η υπόθεση προχωρήσει στα Δικαστήρια, τα δικαιώματα ή οι υποχρεώσεις των μερών δεν θίγονται και η διαδικασία Διαμεσολάβησης θεωρείται «σαν να μην έγινε». Αν η Διαμεσολάβηση δεν καταλήξει σε συμφωνία, τα μέρη μπορούν σε κάθε περίπτωση να προσφύγουν στα Δικαστήρια.
Το σχέδιο νόμου θα εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στα θερινά τμήματα της Βουλής.

Νομοσχέδιο για τη διατήρηση δεδομένων

Να διατηρούνται για ορισμένο διάστημα δεδομένα που παράγονται ή τυγχάνουν επεξεργασίας από τους παρόχους, διαθέσιμων στο κοινό, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων, με σκοπό τη διακρίβωση, διερεύνηση και δίωξη σοβαρών εγκλημάτων, προβλέπει το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης.Το νομοθέτημα, θα εισαχθεί, κατά ρητή του δήλωση και μετά από αίτημα των βουλευτών των κομμάτων, προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.Πρόκειται για το σχέδιο νόμου με το οποίο εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με οδηγία της ΕΕ, βάση της οποίας προβλέπεται η εισαγωγή της υποχρέωσης (αντί της απλής δυνατότητας) διατήρησης ορισμένων δεδομένων της επικοινωνίας, με το σκεπτικό ότι η επεξεργασία των σχετικών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στη μάχη κατά της τρομοκρατίας και της οργανωμένης εγκληματικότητας.Τα διατηρούμενα δεδομένα δεν αφορούν στο περιεχόμενο της επικοινωνίας και η διατήρησή τους δεν συνιστά ανακριτική πράξη, αφού τα δεδομένα παραμένουν στα αρχεία του παρόχου, δεν τυγχάνουν επεξεργασίας και γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές, μόνον υπό προϋποθέσεις.Ως εκ τούτου, η επεξεργασία των πληροφοριών που προκύπτουν από τα δεδομένα αυτά επιτρέπεται μόνον εφόσον διαταχθεί η διενέργεια της ανακριτικής πράξης της άρσης του απορρήτου σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου για την τέλεση συγκεκριμένου εγκλήματος, ενώ δεν επιτρέπεται προληπτική επεξεργασία των διατηρούμενων δεδομένων.Οι ρυθμίσεις του σχετικού νομοσχεδίου αποβλέπουν, περαιτέρω, και στην αποτελεσματική προστασία των διατηρούμενων δεδομένων της επικοινωνίας.Προς το σκοπό αυτό, ορίζεται ως αναγκαίος χρόνος διατήρησης των δεδομένων οι έξι μήνες και επιτάσσεται η καταστροφή τους με αυτοματοποιημένο τρόπο, μόλις συμπληρωθεί το χρονικό αυτό διάστημα.Επίσης, καθιερώνεται ως τόπος διατήρησης η Ελληνική Επικράτεια, επιβάλλονται πρόσθετες και ειδικές υποχρεώσεις στους παρόχους για την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων και ορίζεται ως αρμόδια εποπτική αρχή η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.Ακόμη, προβλέπονται βαρύτατες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων που τίθενται και, τέλος, θωρακίζεται η σύννομη επεξεργασία των δεδομένων με την εγγύηση της δικαστικής αρχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...