Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Στην τελική ευθεία ο διεθνής διαγωνισμός για το e-justice

Στόχος η αναβάθμισή των δικαστικών υπηρεσιών και η επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, ενώ συγχρόνως οι δικαστικές υπηρεσίες θα αποκτήσουν ηλεκτρονική διασύνδεση με τρίτους φορείς


Η ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e-justice), μετά από εντατικές ενέργειες του υπουργού Δικαιοσύνης  Χαράλαμπου Αθανασίου, είναι πλέον στην τελική ευθεία για την υλοποίηση της στα νευραλγικά δικαστήρια της χώρας, για την αναβάθμισή των δικαστικών υπηρεσιών, την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, ενώ συγχρόνως οι δικαστικές υπηρεσίες θα έχουν ηλεκτρονική διασύνδεση με τρίτους φορείς.


Και είναι στην τελική ευθεία, καθώς υπεγράφη από τον υπουργό Δικαιοσύνης η προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης».    
 
Το έργο αυτό, συνολικού προϋπολογισμού 10.973.450 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ), που αποτελεί μέρος της στρατηγικής του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (e-justice), θα ολοκληρωθεί σε 16 μήνες από την ημέρα που  θα επιλεχθεί ο ανάδοχος. Κύριο αντικείμενο  του επίμαχου έργου είναι η ανάπτυξη λογισμικών και συστημάτων πληροφορικής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.

Η  Α’ φάση  του έργου για την οποία έχει εγκριθεί το επίμαχο  ποσό, αφορά στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου  Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ) και  θα εξυπηρετεί τα Πολιτικά και Ποινικά δικαστήρια των Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας, καθώς και τον Άρειο Πάγο. Στη  μελλοντική Β΄ φάση το σύστημα θα επεκταθεί σε όλα τα δικαστήρια της χώρας.    

Σύμφωνα με την πρώτη φάση του προγράμματος προβλέπεται:
-  Ηλεκτρονική παραλαβή δικογράφων,
-  Ηλεκτρονική παραλαβή αιτήσεων και αποστολή απαντήσεων,
-   Σύνταξη, έλεγχος και διακίνηση εγγράφων,
-   Δημοσίευση ηλεκτρονικού πινακίου,
-   Παρακολούθηση πορείας υποθέσεων,
-  Υπηρεσία δημόσιας διοίκησης όπως τήρηση μητρώων και έκδοση πιστοποιητικών,
-  Απομακρυσμένη πρόσβαση σε κατάλληλα εξουσιοδοτημένους χρήστες (δικαστές) όπου αυτό είναι εφικτό,
- Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα και διαδικασίες ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης όπως είναι  μεταξύ άλλων: το Ευρωπαϊκό Αναγνωριστικό Νομολογίας (ECLI), το Ευρωπαϊκό Αναγνωριστικό Νομοθεσίας (ELI),  οι αποφάσεις 315/2009 και 316/2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανταλλαγή δεδομένων ποινικού μητρώου,
-  Επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς,
-  Συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων της Δικαιοσύνης και
-   Παραγωγή διοικητικών διαφορών για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Ακόμη, προβλέπεται η ηλεκτρονική επικοινωνία με τρίτους φορείς –συστήματα, όπως είναι το Εθνικό Ποινικό Μητρώο,  το σύστημα πρακτικών δικαστηρίων, οι φυλακές, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων,  το ΣΔΟΕ, οι Αστυνομικές Αρχές, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, η διαδικτυακή πύλη «Ερμής», τα ηλεκτρονικά συστήματα των  Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, καθώς  και άλλους φορείς του Δημόσιου τομέα.

Με αφορμή την προκήρυξη του επίμαχου διεθνούς διαγωνισμού ο υπουργός Δικαιοσύνης, δήλωσε: «Είναι σαφές ότι η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη Δικαιοσύνη αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα μέσα στην προσπάθεια για την επιτάχυνση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και αιχμή του δόρατος στη μάχη κατά της γραφειοκρατίας.
Έχω πει πολλές φορές ότι η ταχεία και αποτελεσματική Δικαιοσύνη αποτελεί και τον επιταχυντή της ανάπτυξης. Για τους λόγους αυτούς η επίσπευση των σχετικών δράσεων αλλά και η ενθάρρυνση νέων αποτελεί βασική προτεραιότητα μας.
Σήμερα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της Δικαιοσύνης και ανταποκρινόμαστε στις δεσμεύσεις μας έναντι τόσο των λειτουργών της Δικαιοσύνης όσο και των πολιτών». 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...