Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011

«Πράσινο φως» για τη διαφήμιση των δικηγόρων

Το «πράσινο φως», υπό προϋποθέσεις και με την απειλή πειθαρχικών και όχι μόνο χρηματικών ποινών, δίνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ) για τη διαφήμιση των δικηγόρων και των δικηγορικών εταιρειών.
Ο ΔΣΑ έδωσε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο καταργούνται όλες οι απαγορεύσεις που υπάρχουν σχετικά με τη διαφήμιση των ελεύθερων επαγγελματιών και, παράλληλα, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα μπορούν να διαφημίζονται οι δικηγόροι.
Ειδικότερα, ο ΔΣΑ συγκρότησε επιτροπή αποτελούμενη από τους Ιωάννη Χαρακτινιώτη, Χριστίνα Τσαγκλή, Φώτιο Κωτσή, Ηλία Νικολακάκο και Παναγιώτη Γαλετσέλη, με μοναδικό αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου Π.Δ. για τους κανόνες διαφήμισης των δικηγόρων και δικηγορικών εταιρειών.
Η επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη τον Ελληνικό Κώδικα Δεοντολογίας και αυτό της CCBE (Ευρωπαϊκός Δικηγορικός Σύλλογος), προβλέπει στο άρθρο 1 του σχεδίου Π.Δ. ότι «επιτρέπεται η προβολή, δημοσιοποίηση και προώθηση της επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρείας, τόσο εντός της Ελλάδας, όσο και στο εξωτερικό, στο μέτρο και βαθμό που καθορίζεται στο παρόν Π.Δ. και με τρόπο που να συνάδει με το κύρος και την αξιοπρέπεια του δικηγορικού λειτουργήματος».
Επιτρέπεται μόνο σε δικηγόρο να αναφέρει την επιστημονική του εξειδίκευση, η οποία αποδεικνύεται κατ’ αρχήν από ακαδημαϊκούς τίτλους. Αντίθετα, η δικηγορική εταιρεία ως νομικό πρόσωπο δεν έχει αυτοτελώς επιστημονική εξειδίκευση. Επίσης, επιτρέπεται σε δικηγόρο ή δικηγορική εταιρεία, η αναφορά στους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας με τους οποίους ασχολούνται.
Ειδικότερα, επιτρέπεται: «α) η δημοσίευση και κυκλοφορία επαγγελματικών καρτών με στοιχεία επικοινωνίας και αναφορά είτε σε επιστημονική ειδίκευση, ως ορίζεται ανωτέρω, είτε σε τομέα δραστηριότητας, εφόσον τα στοιχεία είναι ακριβή, β) η καταχώριση αγγελίας σε τηλεφωνικούς ή άλλους καταλόγους επικοινωνίας, σε τοπικά, εθνικά ή διεθνή ευρετήρια δικηγόρων ή άλλα ευρετήρια που εκδίδονται στον τομέα των υπηρεσιών, έντυπα ή ηλεκτρονικά, γ) η δημιουργία και παρουσίαση επαγγελματικής ιστοσελίδας στο διαδίκτυο με το κατά τα ως άνω επιτρεπόμενο περιεχόμενο».
Σύμφωνα, πάντα, με το σχέδιο Π.Δ., «οποιαδήποτε προβολή ή δημοσιότητα δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρείας δεν πρέπει: α) να είναι αθέμιτη, β) να είναι ανακριβής, αναληθής ή παραπλανητική, γ) να περιέχει αναφορά σε αριθμό υποθέσεων ή ποσοστά επιτυχίας του δικηγόρου σε δικαστηριακές ή άλλες υποθέσεις, δ) να περιλαμβάνει αναφορές ή συγκρίσεις με άλλους δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών, ή την αμοιβή σε ωριαία βάση ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο χρέωσης, ε) να περιέχει ονόματα πελατών ακόμα και με τη συγκατάθεσή τους, στ) να γίνεται στις εφημερίδες ή περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση ή μέσω ομαδικών επιστολών και κάθε είδους εντύπου, ζ) να περιέχεται σε αφίσες ή να τοποθετείται σε διαφημιστικές πινακίδες, η) να περιέχει οποιαδήποτε αναφορά σε προηγούμενη ιδιότητα του δικηγόρου».
Όποιος δικηγόρος παραβιάσει τους κανόνες αυτούς της διαφήμισης, απειλείται με πειθαρχικό πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ευρώ, πλέον των ποινικών, αστικών και διοικητικών κυρώσεων.
Το επίμαχο κείμενο, μετά τη διαβούλευση, θα διαβιβαστεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο θα έχει και τον τελικό λόγο.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...