Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Συνταγματική η φορολόγηση μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο

Συνταγματική και νόμιμη είναι η φορολόγηση της μεταβίβασης των μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών...έκρινε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας υπό την προεδρία του Παν. Πικραμμένου, με δύο αποφάσεις της (737 και 738/2011).

Υπενθυμίζεται ότι με το Ν. 2753/1999 εισήχθη η φορολόγηση της "πραγματικής αξίας πώλησης" από τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εν συνεχεία εκδόθηκε η από 20.12.1999 απόφαση του υπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίστηκε ο τρόπος υπολογισμού της πραγματικής αξίας των μετοχών.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι οι διατάξεις του Ν. 2753/1999 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος κατά το σκέλος εκείνο με το οποίο προσδιορίζουν ευθέως από το νόμο "το αντικείμενο του φόρου, δεν παραβιάζουν τους ορισμούς του άρθρου 78 παράγραφος 4 του Συντάγματος" που καθορίζει τον τρόπο επιβολής των φόρων.

Συνεπώς, υπογραμμίζουν οι αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, "νομίμως καταλογίζεται φόρος μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο", εφόσον ο υπολογισμός του αναλογούντος φόρου έγινε κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 2753/1999.

Έτσι, το ΣτΕ αναίρεσε αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης που είχαν κρίνει τα αντίθετα. Και αυτό γιατί αποφάνθηκαν οι σύμβουλοι Επικρατείας ότι οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 2753/1999 δεν παραβιάζουν το άρθρο 78 παράγραφος 4 του Συντάγματος.

Σύμφωνα με το ιστορικό των αποφάσεων δύο φορολογούμενοι στην Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Θεσσαλονίκης κατέθεσαν δηλώσεις φόρου μεταβίβασης μετοχών, συνοδευόμενες από ιδιωτικά συμφωνητικά με τα οποία μεταβιβάστηκαν με πώληση σε εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας, μετοχές μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο και καταβλήθηκε ο προβλεπόμενος φόρος.

Όμως τέσσερις μήνες αργότερα οι φορολογούμενοι κατέθεσαν στη Δ.Ο.Υ. νέα δήλωση με την οποία ανακαλούσαν την προηγούμενη λόγω συγγνωστής πλάνης και ζητούσαν την επιστροφή του φόρου που κατέβαλαν. Στις ανακλητικές δηλώσεις επικαλέστηκαν ότι δεν υπήρχε φορολογική υποχρέωση, γιατί ο Ν. 2753/1999 αντίκειται στο άρθρο 78 του Συντάγματος.

Οι ανακλητικές δηλώσεις απορρίφθηκαν σιωπηρά από τη Δ.Ο.Υ. λόγω παρέλευσης άπρακτου τριμήνου (δηλαδή, δεν απάντησε η Δ.Ο.Υ. μέσα σε τρεις μήνες).

Κατόπιν αυτών η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...