Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2010

Ψηφιακές οι δικογραφίες σε όλα τα δικαστήρια

Την ψηφιοποίηση των δικογραφιών σε όλα τα δικαστήρια της χώρας εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, σε μια προσπάθεια να απλοποιηθούν οι διαδικασίες απονομής της δικαιοσύνης.

Ο Χάρης Καστανίδης ανακοίνωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, σειρά έργων συνολικού προϋπολογισμού 52,6 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών, συγκαταλέγονται το Εθνικό Ποινικό Μητρώο, η οnline εξυπηρέτηση δικηγόρων, δικαστών, πολιτών και η ταξινόμηση αξιόποινων πράξεων, ποινών και μέτρων.

Ο υπουργός ανέφερε ότι εκπονείται πρόγραμμα για την ηλεκτρονική κατάθεση και παρακολούθηση των δικογράφων, την ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, καθώς και την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι δράσεις, που εντάσσονται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος για την ψηφιακή σύγκλιση, περιλαμβάνουν ακόμη ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Εθνικού Ποινικού Μητρώου των πολιτών από το σύνολο των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας.

Τέλος, προωθείται ένα ενιαίο μηχανογραφημένο σύστημα στις φυλακές της χώρας, καθώς και η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους αποφυλακιζόμενους.

Επιταχύνονται οι φορολογικές δίκες

Παράλληλα, ο κ. Καστανίδης εξήγγειλε νομοθετικές ρυθμίσεις για την περαιτέρω επιτάχυνση των φορολογικών δικών. Σύμφωνα με τον υπουργό, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Κ. Μενουδάκος, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, επεξεργάζεται μέτρα για την μεγαλύτερη -όπως είπε- ώθηση φορολογικών υποθέσεων, οι οποίες αφορούν πολίτες που είτε ξεχνούν είτε παραβιάζουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Οι ρυθμίσεις θα είναι έτοιμες τον επόμενο μήνα και θα ενσωματωθούν στο νέο νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της διοικητικής δίκης.

Ενσωματώνονται διατάξεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Παράλληλα, το υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί προς ψήφιση στη Βουλή νομοσχέδιο το οποίο θα ενσωματώνει στην εσωτερική έννομη τάξη τις διατάξεις του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Με αυτό ορίζονται για πρώτη φορά τα εγκλήματα της γενοκτονίας, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα εγκλήματα πολέμου κατά προσωπικών αγαθών και τα εγκλήματα κατά ειρηνευτικών συμβόλων και προσπαθειών. Προβλέπονται, μάλιστα, σοβαρές ποινές μέχρι και ισόβια κάθειρξη, ενώ ρητά ορίζεται ότι τα συγκεκριμένα εγκλήματα δεν υπόκεινται σε παραγραφή.

Προστασία των ανηλίκων

Με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, ορίστηκαν τα μέλη του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (ΚΕΣΑΘΕΑ).

Αποστολή του ΚΕΣΑΘΕΑ είναι να δημιουργήσει ένα εθνικό δίκτυο για την προστασία των ανήλικων που βρίσκονται σε κίνδυνο, κυρίως μέσω της συγκρότησης ή της ανασυγκρότησης των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων και της παρακολούθησης του έργου τους. Επίσης, θα συντονίζει μηχανισμούς ανίχνευσης της κακοποίησης των παιδιών, θα τηρεί στατιστικά στοιχεία και θα οργανώνει τον εθελοντισμό στη στήριξη ανηλίκων.

Αναλυτικά οι δράσεις που προωθούνται
Το υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, έχει καταθέσει τα παρακάτω Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων συνολικού προϋπολογισμού 37.265.383,35 ευρώ :

1) Εθνικό Ποινικό Μητρώο
Το έργο αφορά τη δημιουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Ποινικού Μητρώου, όπου θα καταχωρούνται με σύγχρονο και συστηματικό τρόπο τα Ποινικά Μητρώα των Πολιτών από το σύνολο των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας.

Με την υλοποίηση του έργου:

1) παρέχεται η δυνατότητα προς τους πολίτες για ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης και λήψης αντιγράφου Ποινικού Μητρώου μέσω του δικτυακού τόπου.

2) επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα φορέων της Δημόσιας Διοίκησης με την κεντρική βάση Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και με τις κεντρικές Βάσεις Π.Μ. των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άμεσα ωφελούμενοι είναι:

1. Οι δικαστικές αρχές (εισαγγελέας, τακτικός ανακριτής, επίτροπος στρατοδικείου).

2. Οι διευθυντές των φυλακών, σωφρονιστικών ή θεραπευτικών καταστημάτων.

3. Οι δημόσιες υπηρεσίες, πολιτικές, στρατιωτικές, εκκλησιαστικές αρχές, Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στις περιπτώσεις που προβλέπεται ειδικά από την κείμενη νομοθεσία.

4. Οι αλλοδαπές πρεσβείες ή προξενεία για όσους πρόκειται να μεταναστεύσουν.

5. Οι αρμόδιες αρχές για το διορισμό δικαστικών λειτουργών, εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων, οργάνων των Σωμάτων Ασφαλείας και των υποψηφίων για την εισαγωγή στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

6. Τα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση άδειας οπλοφορίας, χρήσης εκρηκτικών κ.τ.λ.

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 13.869.087,00€


2) Ηλεκτρονική κατάθεση και παρακολούθηση δικογράφου - On line εξυπηρέτηση δικηγόρων, δικαστών, πολιτών
Αποτελεί έργο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη, την υποστήριξη της πολιτείας στην άσκηση της πολιτικής της, τον περιορισμό των δαπανών και την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και μη πόρων της Δημόσιας Διοίκησης, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης. Αφορά το σύνολο των πολιτών της χώρας (ανάγκη για κάλυψη των 1.200.000 δικογράφων που κατατίθενται ετησίως σε όλες τις βαθμίδες των Δικαστηρίων και 250.000 συμβολαίων και αφορούν αντίστοιχο διακριτό αριθμό πολιτών).

Τα προβλήματα που εμφανίζονται στην παρούσα κατάσταση δημιουργούν εστίες έντονης δυσανασχέτησης, κακής εξυπηρέτησης, απώλειας χρόνου, και υψηλής επαναλαμβανόμενης γραφειοκρατίας.

1. Ουρές για την αγορά Ενσήμων παράστασης από τους μικροπωλητές στα δικαστήρια

2. Επικόλληση ενσήμων στα δικόγραφα Ταμείου Νομικών, Ταμείων Προνοίας, Προείσπραξης κτλ)

3. Επικόλληση στα επίσημα αντίγραφα του φακέλου κατάθεσης μεγαρόσημων,

4. Ατελείωτες ουρές για την κατάθεση Δικογράφου και θεώρηση αντιγράφων για περαιτέρω ενέργειες (κοινοποιήσεις, κλπ)

5. Συνωστισμός και επιβάρυνση της εργασίας των υπηρεσιών των Δικαστηρίων

6. Μεγάλος χρόνος απάντησης των Δικαστηρίων από την υποβολή αιτήματος

7. Μεγάλος αριθμός επισκέψεων στα δικαστήρια για την έρευνα της πορείας της υπόθεσης, με ταυτόχρονη επιβάρυνση των υπηρεσιών

8. Αδυναμία μελέτης Δικογραφίας από το Δικαστή, από μακριά και αδυναμία έκδοσης της απόφασης, που αποτελεί βασικό στοιχείο της πορείας την ένδικης επίλυσης της διαφοράς. (έγκαιρης ενημέρωσης του πολίτη, προθεσμίες εκτέλεσης και άσκησης ή παραίτησης από τα ένδικα μέσα).

9. Ετήσια επικόλληση των αποκομμάτων των ενσήμων (ουρίτσες) στα Βιβλιάριά του κάθε δικηγόρου για να μπορέσει να έχει αυτός ασφαλιστική και υγειονομική κάλυψη. Ο καταμερισμός γίνεται στα αντίστοιχα ταμεία και το συνολικό τους κόστος υπερβαίνει τα 700.000€ ετησίως και επιβαρύνει τόσο τα Ταμεία, όσο και τους Συλλόγους.

10. Οικονομικές Βεβαιώσεις για τη συμπλήρωση της ετήσιας φορολογικής Δήλωσης και τελευταία (έναρξη από 1/7/2010) περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για τους δικηγόρους.

Η λειτουργικότητα των ψηφιακών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν πέραν των πολιτών, παρέχει άμεση εξυπηρέτηση:

1. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

2. Στη Ε.Ε. (ένταξη στη Δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης -E Justice)

3. Στα Δικαστήρια όλης της χώρας

4. Στα Ασφαλιστικά Ταμεία

5. Στα Ταμεία Υγείας - Πρόνοιας

6. Στα Ταμεία Συνεργασίας και υποστήριξης Νέων Δικηγόρων

7. Στο Υπουργείο Οικονομικών (φόρος Εισοδήματος - ΦΠΑ)

8. Στους Δικηγορικούς Συλλόγους

9. Στους Δικηγόρους

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 4.477.482,45€.

Το παρόν έργο εκτελείται σε συνεργασία με την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας σε συνέχεια μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου και του Προέδρου της Ολομέλειας.


3) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης
Η υλοποίηση του έργου είναι εξέχουσας σημασίας, και στοχεύει στο να αντιμετωπίσει προβλήματα και να βελτιώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία του Ελληνικού σωφρονιστικού συστήματος, καλύπτοντας μεγάλο φάσμα αναγκών, όπως αντιπροσωπευτικά αναφέρονται:

§ Η διασύνδεση των περιφερειακών καταστημάτων κράτησης με την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επιφέρει την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

§ Η ισότιμη και χωρίς διακρίσεις διαθεσιμότητα των ψηφιακών υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης ή κατηγορίας με στόχο την καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτομα με αναπηρία, κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες κλπ).

§ Η ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών, οι οποίες θα απλουστεύσουν τις συναλλαγές των πολιτών, μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών.

§ Η ενίσχυση της κοινωνικής θέσης των κρατουμένων, η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους και η ολοκληρωμένη ταχεία και πλήρης ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων με αυτούς φορέων και χρηστών σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ.

§ Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την ασφαλή και εμπιστευτική πρόσβαση σε δίκτυα πληροφοριών για τους φυλακισθέντες /αποφυλακισθέντες.

Οι Ψηφιακές υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω της υλοποίησης του έργου αφορούν στην:
- Ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση πιστοποιητικών κράτησης
- Ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση βεβαιώσεων ηθικού/πειθαρχικού ελέγχου
- Ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση ιατρικών βεβαιώσεων
- Ηλεκτρονικός προγραμματισμός επισκεπτηρίων επιχειρήσεων (Δικηγόρων)
- Ηλεκτρονικός προγραμματισμός επισκεπτηρίων πολιτών (Συγγενών)
- Ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών με το ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
- Ηλεκτρονική διάθεση αιτήσεων/εγγράφων για την συντομότερη διεκπεραίωση των αιτημάτων των καταστημάτων κράτησης προς την Κεντρική Υπηρεσία και τους εμπλεκόμενους φορείς
- Ηλεκτρονική διάθεση επιλεγμένων πληροφοριών / Ηλεκτρονικός φάκελος κρατουμένου προς πιστοποιημένους εκπροσώπους
- Αναγγελία έκτακτου συμβάντος
- Υπηρεσίες πληροφόρησης προς το ευρύ ενδιαφερόμενο κοινό (κρατούμενους, συγγενείς, δικηγόρους, πρεσβείες, προξενεία, κ.α.) / Δημοσίευση πληροφοριών και στοιχείων επικοινωνίας

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκτιμάται ότι οι πιθανοί χρήστες και ωφελούμενοι των προβλεπόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα είναι οι κρατούμενοι (περίπου 12.000 ), οι άμεσοι συγγενείς τους (περίπου 40.000), οι εν δυνάμει ή εν ενεργεία δικηγόροι τους (περίπου 10.000), κοινωνικές υπηρεσίες και σύλλογοι (όπως η «Επάνοδος», οι σύλλογοι αποφυλακισμένων, οι εταιρείες προστασίας ανηλίκων) αλλά και άλλοι φορείς (όπως πρεσβείες, προξενεία, σύλλογοι μεταναστών, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις). Στον αριθμό των πιθανών χρηστών περιλαμβάνεται και το σύνολο των αποφυλακισθέντων (περίπου 200.000).

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 5.584.815,00€


4) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την διασύνδεση των αποφυλακιζομένων με την κοινωνία
Η υλοποίηση του έργου αφορά στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται από την ΕΠΑΝΟΔΟ στους κρατούμενους και αποφυλακιζόμενους της χώρας, στοχεύοντας στη δημιουργία του τεχνολογικού εκείνου πλαισίου που θα εξασφαλίζει την ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών της ΕΠΑΝΟΔΟΥ και την πληρέστερη εξυπηρέτηση όλων των συναλλασσομένων της για την ομαλή επανένταξή τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Κορωνίδα του έργου αποτελεί η δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης ώστε να προσφέρει σύγχρονες υπηρεσίες, υψηλής προστιθέμενης αξίας προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες (αποφυλακισμένοι, αποφυλακιζόμενοι).

Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν και θα προσφέρονται μέσω της Πύλης είναι οι παρακάτω:

- Υπηρεσία επαγγελματικού προσανατολισμού - ανεύρεσης εργασίας
- Υπηρεσία δημιουργίας/επεξεργασίας βιογραφικού σημειώματος βάσει προτύπων και δυνατότητα (αυτόματης) αποστολής για τις θέσεις εργασίας που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων
- Ηλεκτρονική αίτηση της εισηγητικής έκθεσης κοινωνικού λειτουργού
- Υπηρεσία ηλεκτρονικού συμβούλου για θέματα εργασίας, ναρκωτικών, κλπ
- Ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών με τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
- Ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση κουπονιών διαμονής
- Υπηρεσία αναζήτησης και πληροφόρησης κλαδικών και εργασιακών θεμάτων
- Υπηρεσία Ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με ευέλικτη αναζήτηση βάσει κλειδιών, θεμάτων, κατηγορίας, τίτλου και συνδυασμού αυτών
- Υπηρεσία ασύγχρονης εκπαίδευσης
- Υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης (forum)
- Υπηρεσία πληροφόρησης προς το ξενόγλωσσο κοινό, με περιεχόμενο στις πιο συνήθεις ξένες γλώσσες
- Ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων για θέσεις εργασίας
- Υπηρεσίες ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα προβλήματα των κρατουμένων, αποφυλακιζομένων και ανήλικων παραβατών.

(Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα και εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σκοπός του νομικού προσώπου είναι η επαγγελματική κατάρτιση, η αποκατάσταση, η οικονομική συμπαράσταση και η προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής ένταξης των κρατουμένων και αποφυλακιζομένων)

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 680.497,50€


5) Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών Ελεγκτικού Συνεδρίου
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αναβάθμιση του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η δημιουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) στοχεύοντας στη δημιουργία του τεχνολογικού πλαισίου που εξασφαλίζει την ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την πληρέστερη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών της χώρας.

Στόχοι του έργου είναι:
· Η αναβάθμιση των υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου που συμπεριλαμβάνει την:

ηλεκτρονική υπηρεσία κατάθεσης ένδικων βοηθημάτων (one stop-shop)
ηλεκτρονική υπηρεσία κατάθεσης και παρακολούθησης αιτημάτων
ηλεκτρονική υπηρεσία διαχείρισης υποθέσεων
παρακολούθηση πορείας των αιτημάτων και των υποθέσεων (μέσω portal, mail, τηλεφώνου)

· Η διαρκής ανωνυμοποίηση των εγγράφων που δύνανται να διατεθούν ηλεκτρονικά μέσω του λογισμικού της Τράπεζας Νομικού Περιεχομένου

· Η δημιουργία ψηφιακής υπηρεσίας Ελέγχου Πολυθεσίας και Ύψους Αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων

· Η δημιουργία on-line οδηγού βοηθείας για τους χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών για την step-by-step καταχώρηση στοιχείων και παρακολούθηση διαδικασιών

· Η δημιουργία συστήματος εξυπηρέτησης των πολιτών που περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας

· Η διαλειτουργικότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τους ελεγχόμενους φορείς για τις ανάγκες του προληπτικού και του κατασταλτικού ελέγχου.

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 1.316.493,60€


6) Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η βελτίωση του συστήματος καταγραφής, αρχειοθέτησης και διάθεσης των πρακτικών των δικαστηρίων της χώρας για την αύξηση της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης, την επίτευξη του κράτους δικαίου και τη βελτίωση των υπηρεσιών του κράτους προς τον πολίτη.

Η υποβοήθηση στην τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων έχει ως σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας των λειτουργιών αυτών, ώστε οι υποθέσεις να διεκπεραιώνονται ταχύτερα, με μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα παρέχονται προς το ενδιαφερόμενο κοινό μέσω του δικτυακού τόπου είναι οι παρακάτω:

- Ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης για αντίγραφο Πρακτικών από τους έχοντας έννομο συμφέρον (δικηγόροι, διάδικοι)
- Ηλεκτρονική λήψη (σε μορφή κειμένου) αντιγράφου Πρακτικών
- Ηλεκτρονική λήψη κατάστασης/αποτελέσματος αιτήσεως για έκδοση αντιγράφου Πρακτικών
-Ηλεκτρονική κατάθεση αναπομπής των πρακτικών
- Ηλεκτρονική λήψη κατάστασης/αποτελέσματος αναπομπής
- Ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων δικαστικών λειτουργών και γραμματέων έδρας (ηλεκτρονική υποβολή πρακτικών από Γραμματέα Έδρας, έλεγχος και πιστοποίηση από Δικαστή)
- Ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 11.337.007,80€

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση», μέχρι το τέλος Αυγούστου, το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, θα καταθέσει τα παρακάτω Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού 15.336.000,00€.

1. Πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων

Το προτεινόμενο έργο αφορά τη Δ/νση Πρόληψης Εγκληματικότητας και Σωφρονιστικής Αγωγής Ανηλίκων, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ειδικότερα:

· το Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων (Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α.)
· την Ειδική Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων
· τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων
· τις Εταιρίες Προστασίας Ανηλίκων

Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη ενός οργανωτικού/λειτουργικού μοντέλου αναδιοργάνωσης σε επίπεδο διοικητικών λειτουργιών, διαδικασιών και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ανηλίκους, οι οποίοι:

α) βρίσκονται σε κίνδυνο να γίνουν δράστες ή θύματα αξιόποινων πράξεων λόγω ακατάλληλου ή ανύπαρκτου οικογενειακού περιβάλλοντος ή άλλων δυσμενών κοινωνικών συνθηκών και αιτιών,

β) έχουν ήδη εκδηλώσει παραβατική συμπεριφορά,
γ) βρίσκονται υπό την χρήση ψυχοτρόπων ουσιών

έτσι ώστε, να εξασφαλίζεται η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, όπως ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Στο προτεινόμενο έργο ειδικότερα :

α) θα σχεδιαστεί και αναπτυχθεί η μεθοδολογία οργάνωσης και λειτουργίας, του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου καθώς και της Ειδικής Υπηρεσίας Προστασίας Ανηλίκων, για την πρόληψη και αντιμετώπισης της θυματοποίησης και της τέλεσης αξιόποινων πράξεων από ανηλίκους, σε επίπεδο διοικητικών λειτουργιών και διαδικασιών, και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού με στόχο την βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων με το ΚΕΣΑΘΕΑ.

Το σκεπτικό της ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας είναι δυνατό να δομηθεί στη βάση των εξής προτεραιοτήτων:

· Στο συντονισμό και την οργάνωση δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης της θυματοποίησης και της τέλεσης αξιόποινων πράξεων από ανηλίκους.
· Στη διατύπωση προτάσεων και εκπόνηση μελετών σε στρατηγικό επίπεδο και για θέματα που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της τέλεσης αξιόποινων πράξεων ανηλίκων
· Την παροχή υπηρεσιών γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα
· Την ανάπτυξη συνεργασιών σε Εθνικό επίπεδο με οργανισμούς και υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα
· Την υλοποίηση θεραπευτικών και αναμορφωτικών μέτρων
· Την οργάνωση εθελοντισμού με σκοπό τη στήριξη των ανηλίκων
· Την διαμόρφωση μηχανισμών ανίχνευσης της κακοποίησης των παιδιών σε συνεργασία με σχολεία, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και συνδράμει τον εισαγγελέα στη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης.

β) θα μελετηθεί και αξιολογηθεί το υφιστάμενο επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας των ΥΕΑ και ΕΠΑ, θα προταθούν βελτιωτικές παρεμβάσεις με τροποποιήσεις του υφιστάμενου ή καθορισμό νέου μοντέλου λειτουργίας και θα δρομολογηθεί η υλοποίηση έργων, τα οποία θα ενισχύσουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων.

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 12.000.000,00€


2. Μελέτη για τη βελτιστοποίηση της ροής Πολιτικής και Ποινικής διαδικασίας
Σκοπός του έργου είναι η σχεδίαση ενιαίας, ολοκληρωμένης επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής της πολιτικής και ποινικής διαδικασίας, σε όλες τις βαθμίδες των δικαστηρίων και εισαγγελιών, με στόχο την ομογενοποίηση και απλοποίηση της ροής των διαδικασιών.

Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει:

- Αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ροής διαδικασιών σε ποινικές και πολιτικές υποθέσεις
- Σχεδιασμό Οργανωτικού και Επιχειρησιακού μοντέλου της ποινικής και πολιτικής διαδικασίας στο σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων του τομέα της Δικαιοσύνης (Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου, τμήματα των δικαστηρίων εκδίκασης ποινικών και πολιτικών υποθέσεων όλων των βαθμίδων, Αστυνομία, ΓΓΠΣ κ.λπ.)
- Απλούστευση της ροής Πολιτικής και Ποινικής διαδικασίας
- Σχεδιασμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων
- Εξασφάλιση της νομοθετικής βάσης για την υλοποίηση και επιτυχή ενσωμάτωση των προτάσεων απλούστευσης και εκσυγχρονισμού της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης για υποθέσεις ποινικού και αστικού δικαίου, σε περίπτωση και όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 2.806.000,00€


3. Ταξινόμηση αξιόποινων πράξεων, ποινών και μέτρων
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία λογισμικού διασύνδεσης σύμφωνα με ένα κοινό πρωτόκολλο το οποίο επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των βάσεων δεδομένων ποινικού μητρώου των κρατών μελών της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί:

Α) κατάλογος των αξιόποινων πράξεων που τελούνται ή δικάζονται στην Ελλάδα

Β) κατάλογος των διαφόρων ειδών ποινών και άλλων μέτρων που εκτελούνται καθώς και των ενδεχομένων μεταγενέστερων αποφάσεων που τροποποιούν την εκτέλεση της ποινής.

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 530.000,00€

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...