Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

Στο ΣτΕ προσέφυγαν οι φαρμακοποιοί κατά της ίδρυσης φαρμακείων κοντά σε νοσοκομεία

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής με προσφυγή του στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητάει να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Δημόσιας Υγείας του υπουργείου Υγείας που επιτρέπει την ίδρυση ή μεταφορά φαρμακείων κοντά σε νοσοκομεία (και στρατιωτικά), ακόμη και απέναντι από την κεντρική πύλη των νοσοκομειακών μονάδων.Στην προσφυγή τους, οι φαρμακοποιοί αναφέρουν πως η επίμαχη εγκύκλιος δίνει τη δυνατότητα «κατά παρέκκλιση των διατάξεων» ίδρυσης νέων φαρμακείων ή της μεταφοράς παλαιών κοντά σε νοσοκομεία με παραπάνω από 150 κλίνες, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη το πληθυσμιακό όριο και τα γεωγραφικά κριτήρια.Η ίδρυση φαρμακείων υπόκειται σε πληθυσμιακά όρια (ένα φαρμακείο ανά 1.000 κατοίκους) και σε γεωγραφικά-χωροταξικά κριτήρια, δηλαδή σε προϋποθέσεις τήρησης ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ των φαρμακείων. Επίσης, προβλέπεται από τη νομοθεσία ότι φαρμακεία δεν μπορούν να λειτουργούν σε απόσταση 100 μέτρων εκατέρωθεν της εξωτερικής πύλης των νοσοκομείων.Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η εν λόγω κανονιστικού χαρακτήρα εγκύκλιος,«είναι ανυπόστατη, καθώς δεν είχε δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπως επιβάλει το Σύνταγμα και η νομοθεσία».Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι είναι αντίθετη στα άρθρα 5 και 21 του Συντάγματος που αφορούν την υποχρέωση του κράτους για την υγεία των πολιτών και το δικαίωμα προστασίας της υγείας.Τα πληθυσμιακά όρια, αναφέρουν οι φαρμακοποιοί, τίθενται για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ορθολογική κατανομή των φαρμακείων σε όλη την επικράτεια· έτσι, αναφέρουν, η εγκύκλιος είναι παράνομη καθώς η παρέκκλιση δεν επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος.Η «ανορθολογική χωροταξική κατανομή των φαρμακείων με την κατάργηση των επίμαχων κριτηρίων θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε υπερσυγκέντρωση φαρμακείων σε εμπορικά σημεία και παράλληλα στην απουσία έως και την πλήρη απουσία ικανού αριθμού φαρμακείων στις μη εμπορικές περιοχές» υποστηρίζει επίσης ο Σύλλογος.Η προσφυγη, τέλος, υποστηρίζει ότι με την κατάργηση των κριτηρίων νοθεύεται το σύστημα ορθολογικής οργάνωσης των φαρμακείων και του υγιούς ανταγωνισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε ελεύθερα την άποψή σας!

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...